08151 5551666 info@bandao.de

Kurs akcji spółki rośnie na starcie sesji o 1,3 proc. Grupa Orlen w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł, czyli więcej o ponad 8 mld niż w 2020 r. W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki dokładne sygnały na rynku forex i rafinerii. Jednocześnie pomimo wyraźnego spadku marż paliwowych na polskim rynku, przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł, co oznaczało wzrost o 52% względem 2020 r. – Zaledwie 13 procent zysku całego Koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce.

Wynik grupy Energa wyniósł 1.088 mln zł i był wyższy kdk o 13 proc. Grupa Orlen wypracowała w IV kwartale 2022 r. Zysk netto w wysokości 8,1 miliarda złotych. Podobne rekordy z powodu kryzysu energetycznego odnotowały jednak spółki z sektora na całym świecie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw.

Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy czy kurs dolara. Zysk netto spółki w trzecim kwartale, w wysokości 2,9 mld zł, to dowód, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, jest słuszny – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. PKN Orlen uruchomił również program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem.

  • „Była to pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów.
  • Wynik grupy Energa wyniósł 1.088 mln zł i był wyższy kdk o 13 proc.
  • Oznacza to, że podatki, które odprowadził Orlen S.A do budżetu państwa stanowią blisko 10% wszystkich wpływów podatkowych budżetu w 2020 roku (dochody podatkowe zostały zaplanowane budżecie na poziomie ok. 380 mld zł).

Dotychczasowa polityka dywidendowa Orlenu zakładała wypłatę z zysku przynajmniej na poziomie 3,5 zł na akcję. Jednak po przejęciu Lotosu i PGNiG, które spowodowały wzrost liczby akcji Orlenu z 427,7 mln do 1 160,9 mln, deklarowana kwota dywidendy zostanie zmodyfikowana. O nowych zasadach wypłaty dywidendy i strategii dla powiększonego koncernu Orlen poinformuje we wtorek 28 lutego. Część wypracowanego zysku miała charakter jednorazowy, związany z przejęciem PGNiG i wcześniejszym – dokonanym latem tego roku – połączeniem z Lotosem. Akcjonariusze obydwu spółek w zamianach za ich aktywa, otrzymali akcje PKN Orlen. Wyceniając przejęty majątek na potrzeby raportów finansowych Orlen wyliczył, że jest on warty więcej niż otrzymali w akcjach udziałowcy Lotosu i PGNiG.

Ten rekordowy zysk może być wodą na młyn krytyków, którzy zarzucali Orlenowi zawyżanie cen w grudniu 2022 r. Orlen twierdzi, że nie dochodziło jednak do żadnych manipulacji w tym zakresie. PKN Orlen odniósł się również do wypłaty dywidendy, która wyniosła 3,5 zł na akcję za 2020 r.

W 2021 roku osiągnął 4,3 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 86% (r/r). Wynik ten to rezultat wyższych (r/r) marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW rząd indii obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 30% do 22% i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Segment energetyki osiągnął EBITDA w wysokości 1,6 mld zł, o 36% więcej niż we wcześniejszym kwartale.

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Wskazał, że priorytetem stało się uniezależnienie Polski od paliw kopalnych, dlatego obok inwestycji w morskie i lądowe farmy wiatrowe, koncern będzie rozwijać moce wytwórcze, oparte na technologii małych reaktorów SMR. Segment detaliczny wypracował w trzecim kwartale br. EBITDA na poziomie 948 mln zł, niższy o 8% (r/r). Jak wynika z opublikowanych danych finansowych Grupy Orlen za 2021 r., zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA wyniósł tam w tym czasie 19 mld 211 mln zł, a zysk netto 11 mld 188 mln zł. EBITDA LIFO Orlenu wynosiła 4,3 mld zł, a w II kwartale 2022 r.

  • European Coatings Show w Norymberdze to największa w Europie wystawa dla branży powłokowej.
  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Orlen kontroli nad Systemem Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz – podał Orlen w komunikacie prasowym.
  • Rosnące marże rafineryjne, petrochemiczne i hurtowe, wysoki dyferencjał Brent/Ural i wykorzystanie w produkcji historycznych warstw zapasów surowców.
  • – Zaledwie 13 procent zysku całego Koncernu było udziałem segmentu detalicznego w Polsce.
  • I tak przykładowo brytyjski koncern paliwowy BP w 2022 r.

Przypomniano, że „w efekcie podejmowanych działań PKN Orlen na początku 2022 r. Wybrał czterech partnerów do realizacji środków zaradczych, wynegocjowanych z Komisją Europejską w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos”. Jednym z nich jest Saudi Aramco, z którym koncern „będzie rozwijał współpracę w obszarze petrochemii, a także rafinerii, uniezależniając się w ten sposób od dostaw ropy naftowej z kierunku wschodniego”. „Była to pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro, co oznacza, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż sześciokrotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji” – podkreślono w informacji. Wyniósł prawie 11,2 mld zł i był najwyższy w historii – podał w czwartek koncern.

Grupa Orlen osiągnęła w trzecim kwartale 2022 roku 11,7 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO, w tym 3,1 mld zł ze zdarzeń jednorazowych. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o (-) 2,1 mld zł, czyli o (-) 20% w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. Przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 73 mld zł, z czego blisko połowa pochodziła ze sprzedaży za granicą.

Rekordowy zysk Grupy Orlen w 2021 roku

Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach – dodał prezes. Ponadto rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN Orlen w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. Kontynuowane były przedsięwzięcia związane z budową instalacji Visbreakingu, a we Włocławku inwestycja, która zwiększy o 50% zdolności produkcyjne nawozów azotowych. Chiny zaoszczędziły ogromną kwotę w wysokości prawie dziesięciu miliardów dolarów dzięki rekordowym zakupom ropy od krajów objętych zachodnimi sankcjami – podał Reuters na podstawie analizy podmiotów zajmujących się monitorowaniem ruchu statków. W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił główne założenia planu odejścia przez Polskę od rosyjskich węglowodorów.

Uruchomiono 400 automatów paczkowych w ramach usługi „ORLEN Paczka”, wprowadzono także nowy format sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw „ORLEN w ruchu”. Ponadto koncern sfinalizował transakcję kupna 100 procent udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce – podaje spółka. Poziom zadłużenia netto zmniejszył się o blisko 1 mld zł i wyniósł na koniec roku 12,3 mld zł. Wyemitowane zostały obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Ten wykres pokazuje mechanizm „cudu na Orlenie“

Była sprzedaż oleju napędowego i o (-) 5 proc. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach – czytamy dalej. Pozytywnie na wynik koncernu wpłynął segment energetyki, który zwiększył produkcję energii elektrycznej biografia alan greenspan i jego książka wiek wstrząsów i wypracował wyższy zysk operacyjny w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jak podano, bardzo dobry wynik osiągnął obszar wydobycia ropy i gazu, gdzie średnie wydobycie węglowodorów w porównaniu do zeszłego kwartału wzrosło o 62 proc.

Nowy inwestor SpaceX dużym zaskoczeniem. To największy bank we Włoszech

„To też potwierdzenie, że mieliśmy rację budując silny koncern multienergetyczny i stawiając mocny nacisk na energetykę oraz petrochemię, czyli perspektywiczne segmenty, których nie posiadają inne spółki. To nasza przewaga” – oświadczył Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu. „Sprawne zarządzanie, właściwe diagnozowanie sytuacji i trafne definiowanie celów sprawiło, że dziś Grupa Orlen jest liderem zmiany. Liderem transformacji energetycznej, która jest nieunikniona” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. „Wiemy, jak ją przeprowadzić z korzyścią dla całej polskiej gospodarki.

Podobny zarzut stawia Litwiniuk prezesowi NBP. Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoły Głównej Handlowej – na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Stosowana zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji już została wydana. Należy także dodać, że trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia przez Grupę inwestycji w morskie firmy wiatrowe, rozpoczną się one w 2023 roku i zakończą w 2026 roku. Orlen wypracowuje rekordowe zyski od II połowy 2016 roku kiedy to w oparciu o rządowe projekty ustaw, uchwalone przez większość sejmową Prawa i Sprawiedliwości, znacząco uszczelniono system podatkowy związany z obrotem paliwami. W środę rano złoty kontynuuje umocnienie względem głównych walut. Ekonomiści Banku Millennium podkreślają, że w tym czasie wzrosty – pozytywne dla walut rynków wschodzących – odnotował eurodolar.

PKN Orlen miał 2,9 mld zł zysku netto, 5,15 mld zł EBITDA w III kwartale 2021 r

Odnotował najwyższe zyski w całej swojej 114-letniej historii. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł i zysk netto w wysokości 21,5 mld zł. Wyniki oczyszczono o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy LOTOS i PGNiG. Według PKN Orlen, „solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero i niskoemisyjne źródła energii”. „Konsekwentnie budowano także koncern multienergetyczny, do którego w tym roku dołączy Grupa Lotos i PGNiG” – zaznaczył koncern. W bieżącym roku Orlen zamierza inwestować jeszcze więcej.

Deklaruje, że będzie pracować nad wzrostem rentowności. Będzie to konsekwencja usunięcia z akcjonariatu rosyjskiego Gazpromu. Jego akcje przejmie jednak nie Orlen, a EuRoPol Gaz.

https://bandao.de/wp-content/